Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych!

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt "POWER OF NEET". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zapewniono bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki: osoby w wieku 15-29 lat, osoby niepełnosprawne (stopień lekki lub umiarkowany), pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Informacja o mozliwości odbycia stażu w Niemczech!

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, które jest oficjalnym partnerem Deutsche Bundesstiftung Umwelt jeste odpowiedzialne za promocję Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU z zakresu ochrony środowiska w Polsce, dzięki któremu absolwenci polskich uczelni mogą odbywać płatne staże w Niemczech. Celem programu stypendialnego jest wspieranie już od 20 lat rozwoju zawodowego najlepszych w Polsce młodych specjalistów w ochronie środowiska, a także możliwość wzbogacenia wiedzy zdobytej na studiach o praktyczne doświadczenia.

Wizyta w Sejmie RP

W dniu 21 czerwca br. na zaproszenie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Wojciecha Wilka mieszkańcy Gminy Zakrzówek udali się z wizytą do Sejmu. Po dotarciu do biura przepustek i niezwykle ciepłym przywitaniu przez Pana Posła wszyscy uczestnicy zostali poddani rutynowej kontroli pirotechnicznej po której rozpoczęło się zwiedzanie Sejmu.

Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora : Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Majdanie - Grabinie 145a , 23-213 Zakrzówek (w załączniku)
Strona 1 z 112