Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zwrot podatku akcyzowego

  Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego 2020 roku wynosi: 100,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1. faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

2. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz.U. 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2020 roku (wniosek składany po raz pierwszy w 2020 roku)

3. Umowa dzierżawy – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2020 roku (wniosek składany po raz pierwszy w 2020 roku).

4. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności , w związku z którą beneficjent ubiega się o otrzymanie pomocy.

Załączniki:

1. Wniosek

2. Oświadczenie

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie), obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), obszar ochronny (kolor żółty na mapie). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa (więcej informacji o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w poszczególnych strefach dostępnych jest tutaj). Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są tutaj.

mapa-pogladowa-asf

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. 

Konkurs "Mistrz Recyklingu"

Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas…

Strona 1 z 245