Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

SwissContribution                  lubelskie

 

wfosigw           nfosigw

Realizując zadania wynikające z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminie Zakrzówek, w roku 2015 Gmina uczestniczy jednocześnie w dwóch programach tj.

200 000 zł dotacji na drogę w Sulowie

W dniu 4 marca 2015 roku Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka promesę na kwotę 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu i są przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będzie można rozpocząć odbudowę drogi gminnej nr 108355L od km 4+420 do km 5+300 w miejscowości Sulów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Konsultacje społeczne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Konsultacje dla mieszkańców gminy Zakrzówek odbędą w dniu 11 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

badania rolne www

Urząd Statystyczny w Lublinie w 2015 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych przeprowadzi badania statystyczne w zakresie rolnictwa. Ich celem jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. pogłowia trzody chlewnej, powierzchni zasiewów itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki tych badań wykorzystywane są także do kształtowania polityki żywnościowej państwa, dlatego też ich jakość jest niezmiernie ważna.

  

Plakat - informacje szczegółowe

Zbliża się termin wejścia w życie przepisów wprowadzających System Rejestrów Państwowych, obejmujący rejestry PESEL, Dowodów Osobistych i aktów stanu cywilnego.

Od dnia 01.03.2015 r. do najważniejszych zmian, które czekają nas przy załatwianiu spraw związanych z ubieganiem się o nowy dowód osobisty należą:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można składać w dowolnej gminie- niezależnie od meldunku.