Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gmina Zakrzówek otrzymała 407 731,56 zł dofinansowania na projekty edukacyjne dla szkół z terenu gminy Zakrzówek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zajmując 4 miejsce na liście rankingowej.

Projekt realizowany będzie od sierpnia 2014 do końca czerwca 2015. Przeznaczony jest dla 362 uczniów z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Zakrzówek. Zrealizowany zostanie szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (matematyka, język polski, języki obce), zajęć specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjna) oraz zajęć dodatkowych (koła artystyczne, koła dziennikarskie). W ramach projektu dla szkół zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie m.in.: tablice multimedialne, nagłośnienie, dyktafony, laptopy, projektory, aparat i kamera cyfrowa.

Budżet projektu ogółem wynosi: 464 431,56zł w tym wkład własny niefinansowy gminy: 56 700,00zł.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2013 roku

W 2011 roku Gmina Zakrzówek pierwszy raz oddała mieszkańcom wsi prawo do rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego. Wielkość kwoty, przypadającej na daną wieś, uzależniona jest od ilości mieszkańców danego sołectwa. W 2012 roku zrealizowano z tego tytułu przedsięwzięcia na kwotę 190 687,00zł. W 2013 roku Lubelski Urząd Wojewódzki refinansował część poniesionych na ten cel kosztów (zgodnie z ustawą Gminie Zakrzówek przysługuje zwrot 30% poniesionych kosztów) w kwocie 57 206,10zł.

Informacje o inwestycjach realizowanych w 2013 roku

W 2013 roku realizowano szereg inwestycji na terenie naszej Gminy, m.in. Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik Drugi, Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Bystrzyca przy drodze powiatowej Strzyżewice – Zakrzówek, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2726 L w miejscowości Zakrzówek na ul. Partyzantów, Remont chodnika przy ul. Kościuszki, Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 L w miejscowości Bystrzyca, Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Rudniku Drugim, Świetlice wiejskie Majdan-Grabina i Rudnik Pierwszy.

Producentom rolnym co roku przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn.zm.).

Jan Paweł II patronem szkoły w Rudniku Drugim

1 września 2013r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Ukoronowaniem tego pięknego jubileuszu było nadanie szkole w dniu 27 listopada 2013r. przez Radę Gminy Zakrzówek imienia Jana Pawła II. Nadanie imienia szkole to zwieńczenie starań całej społeczności szkolnej, a wybór Jana Pawła II na jej patrona niewątpliwie pozytywnie wpłynie na kształtowanie osobowości oraz wychowanie i edukację młodego pokolenia.