Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015

W dniu 07 maja 2015r. (Niedziela) na stadionie sportowym w Wilkołazie o godz. 10:00, odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze trzech gmin Szastarka, Wilkołaz, Zakrzówek.

Serdecznie zapraszamy.

Absolutorium dla Wójta Gminy Zakrzówek

W dniu wczorajszym odbyła się VIII sesja Rady Gminy Zakrzówek, w trakcie której radni, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzówek oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, jedenastoma głosami „za” opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Zakrzówek Panu Grzegorzowi Lemiecha absolutorium za 2014 rok. Trzech radnych głosowało przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników, podziękował radnym za zaufanie i akceptację jego działań na rzecz rozwoju Gminy Zakrzówek oraz za udzielenie absolutorium.  

Aparaty ochrony dróg oddechowych dla OSP Sulów

W dniu 21 maja 2015r., przekazano jednostce OSP KSRG Sulów dwa zestawy aparatów ochrony dróg oddechowych AERIS II maska OpitPRO. Zostały one zakupione z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2015, będą służyć miejscowej jednostce w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Zakrzówek. Powyższy sprzęt zakupiono za kwotę 5 451,00zł.

Podpisanie umowy z fundacją "Mozaika"

6 maja 2015 roku Wójt Gminy Zakrzówek podpisał umowę z Fundacją MOZAIKA na realizację zadań publicznych z zakresu „Wypoczynku dzieci i młodzieży” pn. „Odpocząć aktywnie”. Na podstawie zawartej umowy Fundacja MOZAIKA otrzyma z budżetu gminy dotację celową w kwocie 9 996zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dwóch tygodniowych turnusów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zakrzówek. W czasie prowadzonych zajęć planowana jest nauka tańców, zajęcia sportowe, nauka pływania, wycieczki rowerowe oraz warsztaty kulinarne i krawieckie. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 15.06.2015r. do 04.09.2015r. 

Zakrzówek - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w miejscowości Zakrzówek odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015-2019. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Jan Żuraw. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Halina Kawęcka-Rachoń, Marcin Rusinek, Sławomir Kloc, Beata Łukasik, Krystyna Młynarska, Halina Sekuła, Agnieszka Kloc.