Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

W dniu dzisiejszym odbyła się  XLIV sesja Rady Gminy Zakrzówek, w trakcie której obecni radni w liczbie 13, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzówek oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Zakrzówek Panu Grzegorzowi Lemiecha absolutorium za 2013 rok.

Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników, podziękował radnym za zaufanie i akceptację jego działań na rzecz rozwoju Gminy Zakrzówek oraz za udzielenie absolutorium.

Jubileusz 100 urodzin Pani Janiny

W dniu 16 maja 2014 roku miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji setnych urodzin Pani Janiny Bielak. Z okazji tak pięknego Jubileuszu Dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Zakrzówek - Grzegorz Lemiecha wraz z Zastępcą Kierownika USC przekazując Jubilatce kwiaty, upominek i list gratulacyjny. Życzenia złożyli również przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS
w Kraśniku, w tym jej kierownik - Dariusz Wcisło, przekazując list gratulacyjny, kwiaty oraz decyzję o przyznaniu specjalnego dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia.
Pani Janina urodziła dwójkę dzieci. Doczekała się 11 wnuków, 20 prawnuków i 8 praprawnuków. Niech dar, którego doświadczyła będzie skarbnicą i drogocennym dziedzictwem dla naszych pokoleń. Ten, niecodzienny Jubileusz to podziękowanie
za wszelkie trudy i owoce minionych 100 lat. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, spokoju, z uśmiechem i pogodą ducha w klimacie wdzięczności, szacunku i życzliwości otoczenia na dalsze długie lata życia.”


Dnia 4 marca 2014 r. Wójt Gminy Zakrzówek otrzymał od Wojewody Lubelskiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 promesę w wysokości 150 000,00 zł  na realizacje zadania  pn. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Józefin”. Wysokość promesy  będzie stanowić 80 % wartości w/w inwestycji.

Gmina Zakrzówek otrzymała 407 731,56 zł dofinansowania na projekty edukacyjne dla szkół z terenu gminy Zakrzówek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zajmując 4 miejsce na liście rankingowej.

Projekt realizowany będzie od sierpnia 2014 do końca czerwca 2015. Przeznaczony jest dla 362 uczniów z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Zakrzówek. Zrealizowany zostanie szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (matematyka, język polski, języki obce), zajęć specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjna) oraz zajęć dodatkowych (koła artystyczne, koła dziennikarskie). W ramach projektu dla szkół zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie m.in.: tablice multimedialne, nagłośnienie, dyktafony, laptopy, projektory, aparat i kamera cyfrowa.

Budżet projektu ogółem wynosi: 464 431,56zł w tym wkład własny niefinansowy gminy: 56 700,00zł.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2013 roku

W 2011 roku Gmina Zakrzówek pierwszy raz oddała mieszkańcom wsi prawo do rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego. Wielkość kwoty, przypadającej na daną wieś, uzależniona jest od ilości mieszkańców danego sołectwa. W 2012 roku zrealizowano z tego tytułu przedsięwzięcia na kwotę 190 687,00zł. W 2013 roku Lubelski Urząd Wojewódzki refinansował część poniesionych na ten cel kosztów (zgodnie z ustawą Gminie Zakrzówek przysługuje zwrot 30% poniesionych kosztów) w kwocie 57 206,10zł.