Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aktualne stawki opłat za odbiór odpadów.

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 2314 ), zawiadamiam, że od dnia 01.05.2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Na wniosek Gminy Zakrzówek z dnia 9 marca 2018 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 r zatwierdziło stawki opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Zakrzówek na okres 3 lat:

od 26.05.2018 do 25.05.2019 - 2,30 zł woda; 4,10 zł ścieki

od 26.05.2019 do 25.05.2020 – 2,50 zł woda; 4,30 zł ścieki

od 26.05.2020 do 25.05.2021 -2,70 zł woda; 4,50 zł ścieki

  

Informacja o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2020-2023.

Rada Gminy Zakrzówek dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kraśniku, najpóźniej w październiku 2019 roku.

Raport o stanie Gminy

Wójt Gminy Zakrzówek zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506) w drodze zarządzenia nr 48/2019 z dnia 28 maja 2019 r. przedstawia radzie gminy raport o stanie Gminy Zakrzówek za 2018 rok. Raport zostanie rozpatrzony podczas sesji w dniu 12 czerwca br. Nad raportem odbędzie się debata, w której głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzówek, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 11 czerwca 2019 r.