Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że uchwałą Rady Gminy wprowadzono ulgę związaną z opłatą za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Zakrzówek. Mogą z niej skorzystać gospodarstwa, w których jest więcej niż dwoje dzieci (za gospodarstwo domowe rozumie się rodziców bądź opiekunów prawnych i dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia). Miesięczna opłata od ww. gospodarstwa domowego wynosi 18,00 zł.

W celu skorzystania z  ulgi, należy zmienić dane zawarte w  poprzedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tut. Urzędzie (pokój 3D lub 4D).

Pożyczka dla OSP Sulów

W dniu 3 lipca została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Wójtem Gminy Zakrzówek Grzegorzem Lemiechą a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sulowie. Pożyczka zostanie przeznaczona na realizację zadania "Zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy". Kredyt zostanie zwrócony do budżetu gminy po otrzymaniu dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich (umowa na dofinansowanie została podpisana z Samorządem Województwa Lubelskiego w dniu 11 kwietnia 2014r.). W ramach pożyczki została już ułożona kostka brukowa przy remizie OSP i zamówiono krzesła.

Karetka dla GSPZPOZ w Zakrzówku

Po długich oczekiwaniach udało się zakupić do Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku karetkę sanitarną, która będzie świadczyła usługi Transportu Sanitarnego.  Usprawni pracę personelu Ośrodka w dotarciu do pacjentów na wizyty domowe, patronaże czy zabiegi diagnostyczne oraz transport sanitarny do najbliższej placówki szpitalnej.

Zakup karetki został dokonany przy współudziale środków finansowych Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy. Z tego miejsca pragnę podziękować Wójtowi Gminy,  Radzie Gminy  oraz Komisji Zdrowia za wsparcie finansowe oraz pozytywną decyzję o zakupie karetki.

Źródło: www.osrodekzdrowia-zakrzowek.pl

Podpisanie umowy na kolektory słoneczne

W dniu 25 czerwca 2014r. Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha podpisał z Konsorcjum w składzie: EcoExperts s.c. oraz Flexipower Group Sp. z o.o. umowę na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Zakrzówek. Wartość inwestycji po przetargu to 5 312 474,18 zł. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia 476 domów z terenu gminy wzbogaci się o instalację solarną do podgrzewania wody użytkowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2014 r.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania pn.: Montaż kolektorów słonecznych drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W dniu dzisiejszym odbyła się  XLIV sesja Rady Gminy Zakrzówek, w trakcie której obecni radni w liczbie 13, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzówek oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Zakrzówek Panu Grzegorzowi Lemiecha absolutorium za 2013 rok.

Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników, podziękował radnym za zaufanie i akceptację jego działań na rzecz rozwoju Gminy Zakrzówek oraz za udzielenie absolutorium.