Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Karetka dla GSPZPOZ w Zakrzówku

Po długich oczekiwaniach udało się zakupić do Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku karetkę sanitarną, która będzie świadczyła usługi Transportu Sanitarnego.  Usprawni pracę personelu Ośrodka w dotarciu do pacjentów na wizyty domowe, patronaże czy zabiegi diagnostyczne oraz transport sanitarny do najbliższej placówki szpitalnej.

Zakup karetki został dokonany przy współudziale środków finansowych Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy. Z tego miejsca pragnę podziękować Wójtowi Gminy,  Radzie Gminy  oraz Komisji Zdrowia za wsparcie finansowe oraz pozytywną decyzję o zakupie karetki.

Źródło: www.osrodekzdrowia-zakrzowek.pl

Podpisanie umowy na kolektory słoneczne

W dniu 25 czerwca 2014r. Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha podpisał z Konsorcjum w składzie: EcoExperts s.c. oraz Flexipower Group Sp. z o.o. umowę na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Zakrzówek. Wartość inwestycji po przetargu to 5 312 474,18 zł. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia 476 domów z terenu gminy wzbogaci się o instalację solarną do podgrzewania wody użytkowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2014 r.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania pn.: Montaż kolektorów słonecznych drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W dniu dzisiejszym odbyła się  XLIV sesja Rady Gminy Zakrzówek, w trakcie której obecni radni w liczbie 13, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzówek oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Zakrzówek Panu Grzegorzowi Lemiecha absolutorium za 2013 rok.

Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników, podziękował radnym za zaufanie i akceptację jego działań na rzecz rozwoju Gminy Zakrzówek oraz za udzielenie absolutorium.

Jubileusz 100 urodzin Pani Janiny

W dniu 16 maja 2014 roku miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji setnych urodzin Pani Janiny Bielak. Z okazji tak pięknego Jubileuszu Dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Zakrzówek - Grzegorz Lemiecha wraz z Zastępcą Kierownika USC przekazując Jubilatce kwiaty, upominek i list gratulacyjny. Życzenia złożyli również przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS
w Kraśniku, w tym jej kierownik - Dariusz Wcisło, przekazując list gratulacyjny, kwiaty oraz decyzję o przyznaniu specjalnego dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia.
Pani Janina urodziła dwójkę dzieci. Doczekała się 11 wnuków, 20 prawnuków i 8 praprawnuków. Niech dar, którego doświadczyła będzie skarbnicą i drogocennym dziedzictwem dla naszych pokoleń. Ten, niecodzienny Jubileusz to podziękowanie
za wszelkie trudy i owoce minionych 100 lat. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, spokoju, z uśmiechem i pogodą ducha w klimacie wdzięczności, szacunku i życzliwości otoczenia na dalsze długie lata życia.”


Dnia 4 marca 2014 r. Wójt Gminy Zakrzówek otrzymał od Wojewody Lubelskiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 promesę w wysokości 150 000,00 zł  na realizacje zadania  pn. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Józefin”. Wysokość promesy  będzie stanowić 80 % wartości w/w inwestycji.