Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Misja Przyr(g)oda

Wójt Gminy Zakrzówek podpisał umowę z Fundacją „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację projektu „ Misja Przyroda”- Zielone Szkoły w parkach narodowych, finansowanym w 100 % ze środków zewnętrznych. W projekcie wezmą udział uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku. Grupa 36 uczniów z opiekunami wyjedzie na 5-dniowe warsztaty edukacyjne w Poleskim Parku Narodowym. Koordynatorem Projektu z ramienia szkoły jest p. Beata Iżycka – Rachoń. Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Z sesji Rady Gminy Zakrzówek

04 marca 2015 roku odbyła się VI sesja VII kadencji Rady Gminy Zakrzówek, na której podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przyjęta stawka w kwocie 2,30zł za 1 m3+Vat będzie obowiązywać w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.

SwissContribution                  lubelskie

 

wfosigw           nfosigw

Realizując zadania wynikające z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminie Zakrzówek, w roku 2015 Gmina uczestniczy jednocześnie w dwóch programach tj.

200 000 zł dotacji na drogę w Sulowie

W dniu 4 marca 2015 roku Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka promesę na kwotę 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu i są przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będzie można rozpocząć odbudowę drogi gminnej nr 108355L od km 4+420 do km 5+300 w miejscowości Sulów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Konsultacje społeczne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Konsultacje dla mieszkańców gminy Zakrzówek odbędą w dniu 11 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.