Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sądowa Wisznia to 7-tysięczne ukraińskie miasteczko, 40 kilometrów od Lwowa, ok. 60 km od przejścia granicznego Medyka-Szigini, wzdłuż linii kolejowej Przemyśl - Lwów. Od wieków zamieszkałe przez Polaków, Ukraińców, Żydów zgodnie ze sobą współżyjących. Z bogatą historią (jest o ponad sto lat starsza od Lwowa)i trochę uboższą teraźniejszością. Samo pochodzenie nazwy jest ciekawe: pierwszy człon pochodzi od sądów szlacheckich, które tam się odbywały; druga część nie od drzewa owocowego, jak można byłoby przypuszczać, lecz od wysokiej góry, na której miasteczko powstało. Dosłownie nazwa brzmi: Sądowa Wysoczyzna. W czasach przedwojennych miasteczko było własnością rodziny hrabiów Komorowskich; słynne we wschodniej Polsce było tamtejsze stado ogierów. Obecnie, jak większość miejscowości po wschodniej stronie granicy Sądowa Wisznia boryka się z typowymi problemami ukraińskiej rzeczywistości: niedostatkiem, bezrobociem, patologiami społecznymi.

„Od Syberii do Londynu los rozrzucił Twoich synów, odtąd tęsknią gdzieś po świecie rozproszone Twoje dzieci”

Śpiewają dzieci z chóru „Lilia”, prowadzonego od 25 lat przez panią Halinę Wójcicką. Mają polskie imiona: Marysia, Ilonka, Alina, Paweł. I jeszcze bardziej polskie nazwiska: Lewandowski, Stanicki, Więcek. Nieprzewidziane są zakręty historii - ich dziadkowie zostali po tamtej, ukraińskiej stronie, kiedy w 1945 roku ustalano na nowo granice w Europie. Z chórem nawiązaliśmy współpracę w 2013 roku. Od tamtej pory gościli u nas trzykrotnie. Za każdym razem wzbudzali zachwyt śpiewanymi na głosy, z charakterystycznym wschodnim zaśpiewem piosenkami o bogatym repertuarze: patriotycznym, religijnym, ludowym. Serdecznie przyjmowani byli przez mieszkańców naszej gminy; goszczeni w domach, mieli okazję do wzbogacania sprawności w zakresie władania językiem polskim, poznania zwyczajów, wypróbowania potraw. Szczególne więzi zawiązane zostały między młodzieżą polską i ukraińską. Wiosną 2016 roku do Sądowej Wiszni udała się kilkudziesięcioosobowa wycieczka mieszkańców gminy Zakrzówek. Przyjęli nas niezwykle serdecznie; w ciągu kilku dni pobytu pani Halina Wójcicka zapewniła nam niezapomniane wrażenia: wycieczkę po Lwowie, koncert „Lilii” w kościele, spotkanie z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami w polskiej szkole niedzielnej. Warto, by pięknie układająca się, dająca wiele radości obu stronom współpraca była kontynuowana w dalszych latach.  

04
Paź

Malle

Malle to 14-tysięczne belgijskie miasto, położone 25 km od Antwerpii, z którym od 2004 roku Gmina Zakrzówek ma podpisane porozumienie o współpracy.  Miejscowość ma dwie części: Westmalle i Oostmalle, pomiędzy którymi znajduje się obszar uprzemysłowiony, przynoszący jej dobrobyt. Od strony zachodniej i południowej Malle otaczają obszary leśne, od północnej i wschodniej obszary rolnicze. Będąc w Malle warto odwiedzić malowniczy park i  zamek de Renesse oraz młyn. Westmalle słynie z browaru prowadzonego przez  mnichów Trapistów i warzonego w nim od 1794 roku piwa Westmalle oraz wyrobu sera. W 2017 roku Malle będzie obchodzić 50-lecie katastrofy, która wydarzyła się w czerwcu 1967 roku, kiedy to Oostmalle nawiedziło potężne tornado, niszcząc część kościoła i 137 domów.

Oprócz Gminy Zakrzówek Malle ma też podpisane umowy partnerskie z niemieckim Heusenstamm (położonym w pobliżu Frankfurtu), francuskim Saint-Savin oraz brytyjskim Hartley-Wintney. W Malle prężnie działa komitet ds. partnerstwa, który angażuje do współpracy wiele organizacji pozarządowych i instytucji. Za realizację projektu obywatelskiego Golden Brigde, w 2010 roku samorząd Malle otrzymał nagrodę Golden Stars przyznawaną przez komisję europejską. Zapytani o przyczynę nawiązania współpracy z polską miejscowością gospodarze wskazują konieczność dialogu i przyjaźni mieszkańców europejskich miejscowości oraz podkreślają łączącą nas historię, kiedy to w czasach II wojny światowej 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Maczka wyzwalała belgijskie miasta.

Na fotografiach widnieją:

z lotu 1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malle z lotu ptaka

nagroda 1

burmistrz Malle i przewodniczący komitetu ds. współpracy odbierający nagrodę Golden Star

zamek 1

Zamek De Renesse

mlyn 1

młyn

tornado 1

Malle po przejściu tornada w 1967r.

ratusz 1

ratusz miejski

 

Symbole świadczące o dbałości Belgów o podtrzymywanie relacji ze miastami partnerskimi:

drogowskaz

drogowskaz przy ratuszu miejskim, wskazujący odległości pomiędzy tymi miastami i Malle

symbole

umieszczony w ratuszu wyhaftowany obraz, prezentujący typowe dla danej miejscowości symbole

wizyta 1

pamiątkowa fotografia przedstawicieli miast partnerskich.

 

Więcej informacji o Malle

www.malle.be

www.toerisme-malle.be

www.domeinderenesse.be

www.trappistwestmalle.be   

 

KARTA INFORMACYJNA

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel./fax (81) 821 50 02

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zakrzówek reprezentowana przez Wójta Gminy Zakrzówek.

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek,

tel. 81/82-15-002, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek,

tel. 81/82-15-080, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Zakrzówek;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie:

a) przepisów prawa, w sytuacji kiedy jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach;

b) wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

c) umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępniania danych osobowych;

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit alub. art. 9 ust lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do realizacji celu.

 

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Referat Finansowy

Sprawy Obywatelskie

Nieruchomości, drogownictwo, ochrona środowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy obywatelskie (obywatel.gov.pl)