Projekt: „Przyjaciel przyrody”- edukacja ekologiczna w placówkach szkolno-wychowawczych Gminy Zakrzówek

  1. konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli,
  2. spacery, wycieczki, rajdy rowerowe, warsztaty i prezentacje multimedialne o tematyce ekologicznej, 
  3. oznakowanie ścieżki dydaktycznej przy współudziale dzieci i młodzieży,
  4. wspólne sadzenie drzewek i krzewów na terenach przeznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzówek pod urządzanie zieleni.

Wartość przedsięwzięcia ogółem: 5 576,68 zł

Pozyskane środki zewnętrzne: 2 788,34 zł

Wkład własny: 2 788,34 zł