Projekt: „Żyj w zgodzie z Przyrodą”- edukacja ekologiczna w placówkach szkolno-wychowawczych Gminy Zakrzówek

  1. konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie dla szkół i przedszkoli,
  2. akcja grabienia liści i sprzątania otoczenia,
  3. wizyta młodzieży i dzieci na oczyszczalni ścieków,
  4. wydanie eko-informatora,
  5. zakup ekologicznych toreb na zakupy,
  6. zakup stojaków rowerowych,
  7. tablica – obszar krajobrazu chronionego.

 

Wartość przedsięwzięcia ogółem: 6 648,69zł

Pozyskane środki zewnętrzne: 3 274,31zł

Wkład własny: 3 374,38zł