Wymieniana jest nawierzchnia, dodatkowo w Rudniku Drugim położono nowe krawężniki oraz wysypano nowe pobocze. Środki w całości pochodzą z Samorządu Województwa Lubelskiego.