Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Solary coraz bliżej!

11 Maj 2018

      W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Etap II”.

     W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.K., która zaoferowała cenę 3 761 370,00 zł. Jest to kwota niższa niż kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczona na ten cel w budżecie Gminy Zakrzówek.

      Obecnie trwają prace Komisji Przetargowej, która dokona weryfikacji Wykonawcy oraz złożonej przez niego oferty pod względem formalnym i merytorycznym
w zakresie spełniania warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

     Warto przypomnieć, że na to zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regiona lnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w kwocie 2 908 802,00 zł (85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych).

      Jest to II etap zrealizowanego w roku 2014 zadania, w ramach którego zainstalowanych została 476 kompletów instalacji. Obecna inwestycja obejmuje dostawę i montaż 391 kolektorów słonecznych.