Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zmień kontrast
Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szwai w Bystrzycy

Na podstawie uchwały nr VIII/43/2011 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 26 maja 2011r. szkoła ta została przekazana z dniem 1 września 2011 roku do prowadzenia Stowarzyszeniu Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła".

Kontakt:

Dyrektor mgr Maria Stępień

tel. 81 503 22 64

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim

Kontakt:

Dyrektor Waldemar Drozd

tel. 81 821 50 97


Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w gminie Zakrzówek. Pierwsze zapisy w kronice dotyczące istnienia Szkoły Podstawowej w Rudniku pojawiają się w 1913 roku. Była to jedno - klasowa szkoła elementarna mieszcząca się w wynajętym lokalu przez gminę u tutejszych gospodarzy. Lekcje prowadzone były przez jedną nauczycielkę panią J. Buczyńską dla 82 uczniach w wieku 10- 14 lat, 26 uczniów nie znalazło miejsca w tej szkole.

Od 1934 roku zajęcia prowadzone były w drewnianym budynku szkoły, który powstał w znacznej części w czynie społecznym dzięki powołanemu Komitetowi Budowy Szkoły.

Obecny budynek szkoły ukończono i dokonano jego uroczystego otwarcia w roku 1996. Dzieło budowy nowoczesnego budynku rozpoczęła pani dyrektor Marianna Janik, kontynuowane przez jej następcę dyrektora Waldemara Tomaszewskiego, któremu w dowód wdzięczności, pośmiertnie, społeczność szkolna poświęciła tablicę pamiątkową umieszczoną w holu budynku.
Szkoła mieści się w dwupiętrowym, ogrodzonym budynku przy skrzyżowaniu dróg krajowej 842 i gminnej prowadzącej przez wieś Rudnik Drugi i Pierwszy, oddalonym o 4 km od siedziby Gminy Zakrzówek. Dysponuje 5 salami dydaktycznymi, nowoczesną pracownią komputerową, zastępczą salą gimnastyczną, biblioteką szkolną, boiskiem do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową.

Ze względu na małą liczbę dzieci nauka w szkole prowadzona jest w systemie klas łączonych. Nie ma to jednak znaczącego wpływu na osiągane wyniki w nauce i zachowaniu przez uczniów tej szkoły. Daje natomiast możliwość zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i bardzo indywidualne postrzeganie każdego ucznia i jego potrzeb. Obecnie szkoła liczy 3 oddziały („0”- I, II-III, IV –V-VI), do których uczęszcza 39 dzieci z miejscowości: Rudnik Pierwszy, Rudnik Drugi i Józefin.
Kadrę pedagogiczną stanowi 11nauczycieli, w tym 2 na pełnym etacie. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe i kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

 • zespoły wyrównywania wiedzy,
 • koło polonistyczne,
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
 • gry i zabawy,
 • zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pt. „ Bezpieczne dziecko”,
 • koło biblijne,
 • klub Anglistów,
 • łącznik – zajęcia integracyjne.

Poza tym uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez działalność organizacji szkolnych takich jak:

 • Samorząd Uczniowski,
 • Spółdzielnia Uczniowska.

Uczniowie na miarę swoich możliwości biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Od wielu lat są uczestnikami Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym zajmują znaczące miejsca.

W okresie ponad dziewięćdziesięcioletniej historii istnienia szkoły, pomimo przeobrażeń jakim ulegała pod wpływem różnych czynników społecznych, politycznych i metodycznych najważniejszy był zawsze uczeń. Jego dobro jest i było najwyższą wartością tej szkoły, co przejawia się w obranych celach:

 • wszechstronne wykształcenie i przygotowanie ucznia do dalszych etapów edukacyjnych,
 • uczenie pracy nad sobą i rozwijanie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie jego wrażliwości i zainteresowań;
 • uwrażliwienie na dobro i piękno, potrzeby drugiego człowieka
 • wychowanie w duchu poszanowania tradycji narodowych i rodzinnych;
 • uczenie bezpiecznych zachowań i promowanie zdrowego stylu życia.

Z inicjatywy nauczycieli i pracowników szkoły przy współpracy z rodzicami powstają działania zmierzające do uatrakcyjnienia pobytu w szkole tj.: imprezy, zabawy, integracyjne wyjazdy i spotkania, wyrównywania szans oraz zacieśniania współpracy ze środowiskiem lokalnym.

tel. 81 821 50 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie-Grabinie

Kontakt:

Dyrektor: Dorota Igras-Bodzak
tel. 81 823 02 50


    Szkoła Podstawowa w Majdanie Grabinie powstała w 1916 r. Była wtedy szkołą jednoklasową zlokalizowaną w wynajętych izbach chłopskich, w której uczyły się wszystkie wiekowo dzieci z Majdanu. Od 1954r. szkoła mieściła się w budynku drewnianym z czterema klasami lekcyjnymi. Zajęcia odbywały się w budynku szkolnym oraz w dwóch salach lekcyjnych wynajętych w mieszkaniach rolników.

    Obecny budynek szkoły wybudowano i ukończono w 1990r. dzięki staraniom, nieżyjącego już, dyr. Zbigniewa Nasiłowskiego - wszechstronnie uzdolnionego artysty (malarza, rzeźbiarza, stolarza i metaloplastyka), który pracując tu postawił sobie za cel aby szkoła w Majdanie Grabinie stała się szkołą najpiękniejszą. W maju 1992r. otrzymuje imię Jana Matejki.

    Szkoła mieści się w dwupiętrowym ogrodzonym budynku obok drogi Zakrzówek -Studzianki. Jest to szkoła wiejska oddalona o 4 km od siedziby gminy Zakrzówek, pow. Kraśnik. Położona jest w centrum dużej i zwartej wsi na wschodniej granicy gminy. Poziom zamożności mieszkańców wsi ocenić można jako średni. Dominującą źródłem dochodów mieszkańców wsi jest rolnictwo lecz większość mieszkańców Majdanu to "dwuzawodowcy".

    Zajęcia lekcyjne odbywają się siedmiu salach lekcyjnych oraz w zastępczej sali gimnastycznej. Szkoła posiada boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykówki. Dzieci z klas I - III odbywają zajęcia w oddzielnych salach lekcyjnych do zajęć nauczania zintegrowanego. Na strychu urządzone są lokale mieszkalne dla trzech rodzin nauczycielskich oraz biblioteka szkolne z kilkoma tysiącami woluminów. Uczniowie klas IV - VI realizują zajęcia w pracowniach przedmiotowych do języka polskiego i historii, matematyki i techniki, przyrody i religii. Szkoła posiada pomoce naukowe do realizacji zreformowanych programów nauczania oraz niezbędny sprzęt audio-wideo. Na parterze od kilku już lat funkcjonuje sklepik uczniowski, w którym uczniowie klasy V i VI, sprzedają wszystkie niezbędne uczniom artykułu, napoje i słodycze. Dochody ze sklepiku pozwalają na realizację niektórych zakupów dla szkoły oraz dofinansowanie imprez szkolnych, wycieczek oraz zakup nagród dla uczniów. Mimo skromnej bazy, jeśli chodzi o wyposażenie sportowe, szkoła od wielu lat klasyfikowana jest na pierwszych miejscach w gminie, we współzawodnictwie sportowym a także w pierwszej dziesiątce szkół z całego powiatu. Specjalnością sportową szkoły jest tenis stołowy.

    W szkole uczy się corocznie ponad osiemdziesiąt dzieci w klasach I - VI oraz w oddziale przedszkolnym. Wszystkie dzieci oraz pracownicy szkoły mają możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów, przygotowywanych w kuchni i stołówce szkolnej. Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli na pełnym etacie w tym jeden nauczyciel bibliotekarz.

W skład Zespółu Szkół w Zakrzówku wchodzi:

 • Publiczne Przedszkole
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
 • Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

Kontakt:

Dyrektor Mariola Surma

tel. 81 821 50 06

www.zszakrzowek.szkolnastrona.pl