Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

18 lipca 2014 roku, po wieloletnich staraniach (od 2003 roku) Minister Administracji i Cyfryzacji wydał pozytywną opinię o projektach herbu, flag i pieczęci gminy Zakrzówek.

Podstawą do wydania opinii przez ministra była uchwała działającej przy MAiC Komisji Heraldycznej, która na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2014r., w oparciu o przedstawione uzasadnienie herbu i projekty graficzne, oceniła jego zgodność z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wydała pozytywną opinię. Koncepcję historyczno-heraldyczną herbu, flagi i pieczęci Gminy Zakrzówek nieodpłatnie napisał mieszkaniec gminy Zakrzówek, historyk, Pan dr Henryk Krawiec, który wraz z nauczycielką plastyki z Zespołu Szkół w Zakrzówku – Panią Haliną Świątkowską oraz przy pomocy grafika Pana Marcina Dzierzkowskiego, opracował pierwowzór herbu. Stworzenie ostatecznych wersji graficznych symboli gminy powierzono firmie specjalizującej się w heraldyce i weksylologii, autorem projektów jest Pan Kamil Wójcikowski

30 lipca 2014 roku Rada Gminy Zakrzówek podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Zakrzówek. Podjęcie uchwały poprzedził wykład Pana doktora Henryka Krawca, autora Koncepcji historyczno-heraldycznej herbu, flagi i pieczęci Gminy Zakrzówek.

       HERB GMINY ZAKRZÓWEK                    WERSJA ACHROMATYCZNA

  herb                 herb achromatyczny

Herb Gminy Zakrzówek stanowi: tarcza późnogotycka (hiszpańska), o proporcjach wysokości do szerokości 7:6, w błękitnym polu tarczy widnieje postać św. Mikołaja w ceremonialnym stroju biskupim z mitrą na – otoczonej złotą aureolą - głowie i wierzchnią szatą ozdobną w postaci swobodnie spływającego z ramion czerwonego płaszcza (pluviale), spiętego na piersiach ozdobną zapinką (fibulą) oraz z białą albą. W prawej ręce św. Mikołaj trzyma pastorał złoty (żółty), w lewej zaś księgę Ewangeliarza w czerwonej oprawie z ułożonymi na niej trzema złotymi kulami w układzie 2:1.

 

Flaga Gminy Zakrzówek                                                       Flaga stolikowa 

flaga              flaga stolikowa

 

Pieczęcie

 

 pieczęć  pieczęć  pieczęć  pieczęć 

smiec

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 136/XXIV/2016 Rady Gminy Zakrzówek w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzówek

Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 marca 2019 rw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Zakrzówek w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Zakrzówek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XXVI/168/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr 119/XX/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVI/170/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Strona 5 z 5